Stichting Archeologie en Bouwhistorie

De Stichting Archeologie en Bouwhistorie van de Stad Utrecht is opgericht met het oogmerk een deel van de publieksgerichte activiteiten volgend uit archeologie, bouwhistorie en monumentenzorg te stimuleren. De stichting stelt zich tot doel ‘materiële en immateriële steun te verlenen aan die aspecten van het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek binnen de gemeente Utrecht, die op de verbreiding van de kennis daarvan bij het publiek gericht zijn’.

De activiteiten die hieronder vallen zijn georganiseerd in de werkgroep Open Monumentendag Utrecht met STABU als eindverantwoordelijke.

Werkgroep

 

Open Monumentendag Utrecht

Open MonumentendagIn Utrecht wordt elk jaar een Open Monumentendag georganiseerd. Deze trekt al sinds vele jaren duizenden bezoekers. Elk jaar wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het landelijke thema en worden manieren gevonden om meer bezoekers te trekken. Naar schatting nemen jaarlijks in Utrecht tussen de 20.000 en 25.000 bezoekers deel aan de Open Monumentendag. De organisatie is in handen van de Werkgroep Open Monumentendag Utrecht. Deze werkgroep is een onderdeel van de STABU.

Alle informatie over deze activiteit leest u op de site van Open Monumentendag Utrecht.