Stichting Archeologie en Bouwhistorie

De Stichting Archeologie en Bouwhistorie van de Stad Utrecht is opgericht met het oogmerk een deel van de publieksgerichte activiteiten volgend uit archeologie, bouwhistorie en monumentenzorg te stimuleren. De stichting stelt zich tot doel ‘materiële en immateriële steun te verlenen aan die aspecten van het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek binnen de gemeente Utrecht, die op de verbreiding van de kennis daarvan bij het publiek gericht zijn’.

De activiteiten die hieronder vallen zijn georganiseerd in de twee zelfstandig opererende werkgroepen Kerken Kijken Utrecht en Open Monumentendag Utrecht met STABU als eindverantwoordelijke.

Werkgroepen

Kerken Kijken Utrecht

Kerken kijkenIn de jaren 70/80 restaureerde de gemeente Utrecht een groot aantal van haar monumentale kerken. Vervolgens werd besloten deze tijdens de zomer open te stellen voor publiek zodat een zo groot mogelijk aantal bezoekers kon genieten van de schoonheid van deze kerken. De eerste jaren werd Kerken Kijken georganiseerd door de VVV Utrecht in samenwerking met het arbeidsbureau. Veel van de eerste gidsen werkten mee aan Kerken Kijken om werkervaring op te doen. Na enige jaren kwam Kerken Kijken onder de STABU te vallen.

De afgelopen drie decennia heeft het project zich ontwikkeld: het aantal deelnemende kerken is uitgebreid tot 12, het aantal gidsen is toegenomen tot ruim 200. Vaak werken zij al sinds vele jaren voor dezelfde kerk. Per jaar trekt Kerken Kijken Utrecht meer dan 50.000 bezoekers.

Meer informatie vindt u op de site van Kerken Kijken Utrecht.

Open Monumentendag Utrecht

Open MonumentendagIn Utrecht wordt elk jaar een Open Monumentendag georganiseerd. Deze trekt al sinds vele jaren duizenden bezoekers. Elk jaar wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het landelijke thema en worden manieren gevonden om meer bezoekers te trekken. Naar schatting nemen jaarlijks in Utrecht tussen de 20.000 en 25.000 bezoekers deel aan de Open Monumentendag. De organisatie is in handen van de Werkgroep Open Monumentendag Utrecht. Deze werkgroep is een onderdeel van de STABU.

Alle informatie over deze activiteit leest u op de site van Open Monumentendag Utrecht.